بلاگ بامارو

سال نو، بهانه‌ای برای شاد کردن کارکنان‌تان

شاید هدیه خریدن برای کارکنان کاری دشوار به نظر برسد. شاید شما به دلیل نداشتن آگاهی نسبت به علایق آن‌ها نتوانید به راحتی تصمیم بگیرید که باید چه هدیه‌ای بگیرید که هم شایسته باشد و هم مورد علاقه آن‌‌ها.

خوشحالی در محل کار

نارضایتی در محل کار موجب کاهش تمرکز شده و بر کارایی اثر گذاشته و برقراری ارتباط با هم تیمی ‌هایتان را مشکل‌تر خواهد کرد. همچنین وجود نارضایتی منجر به افزایش سطح استرس خواهد شد که در پی آن آسیب‌های جدی به بدن وارد خواهد شد، هم فیزیکی و هم ذهنی.

آشنایی با برخی از مواد غذایی برای کاهش استرس در محیط کار

استرس در محل کار یکی از طبیعی‌ترین اتفاقاتی است که همه‌ی ما روزانه شاهد آن هستیم. حال برخی از ما بنا به محیط‌های کاری متفاوت بیشتر در معرض استرس قرار می‌گیریم و برخی دیگر کمتر.

آخرین مطالب

سال نو، بهانه‌ای برای شاد کردن کارکنان‌تان

شاید هدیه خریدن برای کارکنان کاری دشوار به نظر برسد. شاید شما به دلیل نداشتن آگاهی نسبت به علایق آن‌ها نتوانید به راحتی تصمیم بگیرید که باید چه هدیه‌ای بگیرید که هم شایسته باشد و هم مورد علاقه آن‌‌ها.

خوشحالی در محل کار

نارضایتی در محل کار موجب کاهش تمرکز شده و بر کارایی اثر گذاشته و برقراری ارتباط با هم تیمی ‌هایتان را مشکل‌تر خواهد کرد. همچنین وجود نارضایتی منجر به افزایش سطح استرس خواهد شد که در پی آن آسیب‌های جدی به بدن وارد خواهد شد، هم فیزیکی و هم ذهنی.

آشنایی با برخی از مواد غذایی برای کاهش استرس در محیط کار

استرس در محل کار یکی از طبیعی‌ترین اتفاقاتی است که همه‌ی ما روزانه شاهد آن هستیم. حال برخی از ما بنا به محیط‌های کاری متفاوت بیشتر در معرض استرس قرار می‌گیریم و برخی دیگر کمتر.

انعطاف‌پذیری در محل کار: زمان آن رسیده که شرکت‌ها توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند

نیروی کار انسانی در طول نسل‌های مختلف، متفاوت است و در هر نسلی موجی از نیروی کاملا متفاوت را داشته‌ایم، در این میان و تا به امروز سرعت کاری هم با نسل‌های گذشته فرق کرده است و در هر دوره‌ای این سرعت کاری بهبود بخشیده شده است.